دانلود

با توجه به اینکه متاسفانه پایگاه TensorFlow  در فهرست سایت های تحریمی گوگل برای ایران قرار دارد، به همین جهت کاربران ایرانی جهت دریافت و نصب TensorFlow   با مشکل مواجه خواهند شد. به همین سبب ترتیبی برای دریافت و نصب TensorFlow  از میزبانی دیگری در دست تعبیه است که به زودی در همین جا منتشر خواهد شد.