تماس با ما

TFlearn.ir پایگاهی برای معرفی، آموزش و بررسی ابزار ( کتابخانه) TensorFlow است.

از تمامی علاقه مندان، اساتید، دانشجویان و پژوهشگرانی که راستای خط مشی فکری این پایگاه فعالیت می کنند و رسالت خود را در انتشار دانش و تجربیات خود می دانند، دعوت به همکاری می شود و صمیمانه مطالب، حمایت ها و انتقادات شما را پذیرا هستیم.

جهت تماس با من می توانید با نشانی capture تماس بگیرید.